Muurovername

  1. Algemeen


Hoewel de landmeter (voluit de gezworen landmeter – expert) voldoende gekend is als de vakman die zich bezig houdt met het opmeten van gronden en dergelijke, omhelst het beroep veel meer.
Muurovername is de handeling van opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheimuur, en het opstellen van een juridisch document dat de aankoop van de muurgemeenschap bewijst.
De akte van muurgemeenschap die door beide partijen wordt ondertekend moet worden geregistreerd.
De overnemer (dus meestal de tweede bouwer) staat in voor de onkosten van opmaken van het proces verbaal van muurovername en van de registratie ervan.


  1. Niet altijd een landmeter vereist, soms wel


De muurovername is een activiteit die meestal door landmeters wordt gedaan, hoewel ook een architect of zelfs de twee eigenaars samen dit mogen doen.
Muurovername met overdracht van grond (als de over te nemen muur dus volledig op 1 eigendom staat) kan enkel gebeuren door een landmeter aangezien er een grenswijziging gebeurt


  1. Waarom dan wel een landmeter ?


Voordeel om de muurovername te laten uitvoeren door de landmeter is dubbel:
– de overnemer moet zich niet bezig houden met wat toch een vrij complexe materie is: juiste opmeting (ook onder de grond), berekeningen en kubering, hanteren van de juiste eenheidsprijzen, berekening van vetusteit, soms moet er worden overgenomen, soms niet, soms is er al overgenomen door een vorige eigenaar, …
– door de neutraliteit van de landmeter is de overlater (uw toekomstige buur) zeker van een correcte behandeling, en is er dus ook minder kans op betwistingen die kunnen uitgroeien tot heuse burenruzies nog voor de nieuwe buur er al woont.


  1. Zeer veel misverstanden !


Door een verouderde wetgeving en dikwijls tegenstrijdige rechtspraak is de muurovername uitgegroeid tot discussiepunt nummer 1 bij veel beginnende bouwers.
De landmeter zal u kunnen adviseren of overname al dan niet verplicht of mogelijk is, zal kunnen nazoeken of er misschien al een overname gebeurde en dergelijke meer.
Ook kan de landmeter als adviseur optreden voor de overlater (degene die de helft van zijn muur verkoopt) om het voorstel van de overnemer na te kijken op juistheid.